Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasustuse toel.

Siia on kogutud 8. klassi mehaanikakursuse õppematerjalid, mida olen ise füüsikatundides kasutanud.

Teemade juures on slaidiesitlused, mida saab teema käsitlemise juures näidata. Osade teemade juures on ka arvutis tehtavad uurimisülesanded ja katsed.

Töölehed on olemas ka doc-formaadis ning seeläbi allalaetavad ja kohandatavad.

Video menüüvaliku alt võib leida videomaterjali, mida tundide elavdamiseks kasutasin.

Õigused materjalile on kaitstud Creative Commonsi Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 litsentsiga http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/