Gravitatsioonijõud

Gravitatsiooniliseks vastastikmõjuks ehk gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.

Gravitatsioonijõu suurus sõltub:
1) kehade massist – mida suurem on kehade mass, seda suurem on gravitatsioonijõud
2) kehadevahelisest kaugusest – mida lähemal üksteisele on kehad, seda suurem on gravitatsioonijõud.

Maa või mõne teise taevakeha lähedal asuvale kehale mõjuvat gravitatsioonijõudu nimetatakse raskusjõuks.

Maapinna ligidal saab raskusjõudu arvutada valemiga: Fr=mg
Fr – kehale mõjuv raskusjõud (N)
m – keha mass (kg)
g – tegur, mille väärtus maapinnal on 9,8 N/kg

Maapinnast eemaldudes (kõrgemale tõustes) g väärtus väheneb, näiteks 10000 km kõrgusel on g väärtuseks 1,5 N/kg

Advertisements
%d bloggers like this: