Hõõrdejõud

Hõõrdumine on erinevate kehade kokkupuutuvate pindade vahel esinev vastastikmõju, mis takistab nende kehade liikumist teineteise suhtes.

Hõõrdejõuks nimetatakse jõudu, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes.
Hõõrdejõud on alati vastassuunaline keha liikumisele.

Hõõrdumine tekib kokkupuutuvate pindade konaruste haakumisel.

Seisuhõõrdejõud – hõõrdejõud, mis takistab kehade liikumahakkamist. Keha hakkab liikuma vaid siis, kui lükata seda jõuga, mis on seisuhõõrdejõust suurem.

Liugehõõrdejõud – hõõrdejõud, mis tekib ühe keha libisemisel teise keha pinnal.

Veerehõõrdumine – kui ratas või rull veereb teise keha pinnal.

Hõõrdejõud sõltub:

  1. rõhumisjõust – mida tugevamini kehi kokku suruda, seda suurem on hõõrdejõud.
  2. pindade töötlusest – mida suuremad/ sügavamad on pinnakonarused, seda suurem on hõõrdejõud.
  3. kehade materjalist.

Hõõrdejõu muutmiseks tuleb:

  • muuta pindade kokkusurvet.
  • muuta pinna karedust.
  • valida sobivad pindade materjalid.
Advertisements
%d bloggers like this: