Resultantjõud

Kehale mõjuva mitme jõu summat nimetatakse resultantjõuks.
Resultantjõu leidmiseks samasuunalised jõud liidetakse ja vastassuunalised jõud lahutatakse.Näide 1
Auto sõidab mööda teed. Liikumisel mõjuvad talle takistavalt hõõrdejõud Fh = 1000 N ning õhu takistusjõud Ft = 100 N. Liikumisele vastassuunaline resultantjõud on seega F = Fh + Ftehk F = 1000 N + 100 N = 1100 N.

Näide 2
Üks laps veab teist last kelgul. Kelgule mõjub hõõrdejõud Fh = 50 N ning vedava lapse poolt rakendatud veojõud Fv = 70 N. Need jõud on suunalt vastupidised ja hõõrdejõud vähendab veojõu mõju.
Resultantjõud on seega F = Fv – Fh ehk F = 70 N – 50 N = 20 N.


Kui kehale mõjuvad jõud on vastassuunalised, siis hakkab keha liikuma suurema jõu suunas. Resultantjõuks on mõjuvate jõudude vahe.

Kui vastassuunalised jõud on suuruselt võrdsed, siis on nende resultantjõud võrdne nulliga ehk jõud tasakaalustavad üksteist. Keha on sellisel juhul paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

Laual olevatele raamatutele mõjub raskusjõud Fr ja laua poolt raskusjõule vastassuunaline elastsusjõud Fe. Need jõud on võrdsed ja vastassuunalised ehk tasakaalustavad üksteist.

Advertisements
%d bloggers like this: