Uuri ja katseta

Jõud tasasel maal

tööleht_doc-formaadis

http://phet.colorado.edu/sims/motion-series/forces-and-motion_et.jnlp

Uuri ülaloleval lingil olevat mudelit. Ja vasta küsimustele!
NB! Mudel avaneb eraldi aknas!

Mudeli kasutamise juhised leiad siit! (Avaneb eraldi aknas).
Jäta esialgu kõik valikud selliseks, nagu on joonisel.

1. Millist jõudu tähistab mudelil Fg?
2. Millist jõudu tähistab mudelil FN?

Liiguta hiirega kasti (või liiguta liugurit pildi all). Joonisele tekib veel 2 jõudu.

3. Millist jõudu tähistab mudelil Ff?
4. Millist jõudu tähistab mudelil Fa?
5. Miks neid jõude seisva kasti puhul ei ole?

6. Miks keha ei peatu hetkega vaid liigub veel veidi edasi?
7. Mis jõu mõjul jääb keha seisma?

Vaheta paremal paneelis puitpõrand (wood) jää vastu (ice). Selleks pane linnuke sõna “ice” ette.
Lükka nüüd keha liikuma ja lõpeta siis lükkamine.

8. Miks keha enne seina seisma ei jää?

Jõud kaldpindadel

http://phet.colorado.edu/sims/motion-series/ramp-forces-and-motion_en.jnlp

Uuri ülaloleval lingil olevat mudelit. Ja vasta küsimustele!
NB! Mudel avaneb eraldi aknas!

Lükka kasti tasasel maal ja siis mööda kallakut üles.
1. Mis juhtub kastiga kallakul, kui inimene lõpetab lükkamise?

Kasti hoiab kallaku peale paigal seisuhõõrdejõud.
Pane parempoolsel paneelil linnuke kasti Vectors “Sum of Forces” ette (see tähendab, et joonisel näidatakse rohelise noolega ka resultantjõudu).
Lükka kast uuesti kallaku peale ning lase siis alla libiseda.
3. Miks muutub resultantjõu suund?

Muuda kallaku nurk nulliks. Selleks liiguta liugurit paremal menüüs “Ramp Angle” alajaotuses.
Lükka kast kallaku peale ning hakka nurka vähehaaval suurendama.
4. Miks kast kohe kallakult alla libisema ei hakka?
5. Kallaku nurka muutvat liugurit ettevaatlikul liigutades proovi leida nurk, mille juures kast alla libisema hakkab. Kirjuta see nurk 5-nda küsimuse vastuseks.

Advertisements
%d bloggers like this: