Eesliited

SI-ühikute süsteemis on pikkuse põhiühikuks 1 meeter (1 m). Kindlasti oled kuulnud ka pikkusühikuid 1 kilomeeter (1 km), 1 detsimeeter (1 dm), 1 sentimeeter (1 cm) ja 1 millimeeter (1 mm).

Eesliidete abil saab põhiühikutest moodustada 10, 100, 1000 jne korda suuremaid või väiksemaid ühikuid. Eesliited erinevad põhiühikutest 10n korda, kus n on positiivne või negatiivne täisarv (enamasti vahemikus 12 kuni -12).

Eesliidetega ühikuid nimetatakse kordseteks ühikuteks.

Harjutamiseks

http://www.pohjakroon.ee/hotpotatoes/eesliited_tahised.htm

Advertisements
%d bloggers like this: