Lihtmehhanismid

Video: http://video.ut.ee/fyysika/katse_28.wmv

Kasutegur

Kulutatud energia arvel tehakse tööd. Kasulikult saame kasutada ainult osa sellest tööst nn kasulikku tööd. Ülejäänud osa energiast muundub mingiks muuks energialiigiks (näiteks masina töötamisel selle detailid soojenevad). Kulutatud energiat võib nimetada kogutööks.

Kasutegur on kasuliku töö ja kogutöö jagatis.

Kasutegur ei saa olla kunagi suurem kui 1 (või 100 %).

Advertisements
%d bloggers like this: