Üleslükkejõud

Uuri järgmist mudelit:

tööleht doc-formaadis

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html

Sul on mudeli töölaual 2 keha (puust ja kivist kuup). Kaalule asetades saad määrata mõlemale kehale mõjuva raskusjõu.
Kui keha vette paned, siis näed, kui palju tõuseb veetase anumas. Algselt on seal 100 l vett (vee puhul võib võtta, et 1 l = 1 dm3). Keha lisamisel vette tõuseb veetase nii palju, kui suure koguse (ruumala) vett keha välja tõrjub.
Kuupe saab muuta järgmiselt: sama massiga, sama ruumalaga ja sama tihedusega (linnuke soovitud valiku ette).
Akna all vasakus nurgas olevas menüüs saab märkida ära, milliseid jõude joonisel näidatakse (nooltega) ning kas näidatakse ka jõudude ja/ või keha massi väärtust (linnukesed soovitud valikute ette).
“Fluid” paneelis on võimalik määrata keskkonnaks ka vesi (vaikimisi) või õli.

Vasta küsimustele:

Lülita mudelil sisse vasakul all nurgas olevas paneelis jõudude näitamine ning jõudude väärtuste näitamine.
“Blocks” kastikeses jäta valikuks: “Same mass” ehk kehad on võrdse massiga.

1. Kui suur raskusjõud mõjub maa peal olevale puust klotsile?
2. Kui suur raskusjõud mõjub samale klotsile vees?
3. Kui suur on puust klotsile vees mõjuv üleslükkejõud?
4. Kui suur raskusjõud mõjub kivist klotsile?
5. Kui suur üleslükkejõud mõjub kivist klotsile vees?
6. Miks mõjub puust klotsile vees suurem üleslükkejõud, kui kivist klotsile?

Lülita mudelil sisse jõud (nooled ja väärtused) ning vali “Blocks” paneelist “Same Volume” (sama ruumala).

7. Pane kirja mõlemale klotsile mõjuvad raskusjõud (N: puust klots F= … , kivist klots F= ….)
8. Tõsta mõlemad klotsid vette ning pane kirja, kui suur on neile vees mõjuv üleslükkejõud (N: puust klots F= …, kivist klots F= ….).
9. Kaalu kivist klotsi õhus ja vees (kaalumiseks tõsta klots kaalu peale). Pane kirja klotsi poolt kaalule avaldatav jõud kuival maal ja vees (N: kuival maal F= ….., vees F = …..).
10. Miks on kaalule avaldatav jõud erinevates keskkondades erinev? Põhjendamisel kasuta mõisteid raskusjõud, üleslükkejõud.
11. Pane vette ainult puidust klots ning pane kirja, kui palju tõuseb veetase anumas.
12. Jäta klots vette ja vaheta akna allservas olevas “Fluid” paneelis vesi õli vastu (klõps “oil” ees olevas ringikeses). Mida märkad vedelikutaseme juures?
13. Põhjenda eelmises ülesandes katsetatut. Miks vedelikutase muutub?

Advertisements
%d bloggers like this: