Ühikute teisendamine

Ühikute teisendamisel tuleb jälgida:

 1. Kas uus ühik on suurem või väiksem, kui algne ühik
  • Kui ühik muutub VÄIKSEMAKS, siis arv muutub SUUREMAKS
   • Näiteks: 2 meetrit on vaja teisendada millimeetriteks. Millimeeter (mm) on väiksem ühik, kui meeter (m) ehk arv 2 asemele peab tulema suurem arv. 1 m = 1000 mm ehk 2 m = 2 x 1000 mm = 2000 mm
  • Kui ühik muutub SUUREMAKS, siis arv muutub VÄIKSEMAKS
   • Näiteks: 2 millimeetrit on vaja teisendada meetriteks. Meeter (m) on suurem ühik, kui millimeeter (mm) ehk arv 2 asemele peab tulema väiksem arv. 1 mm = 1/1000 m (0,001 m) ehk 2 mm = 2 x 0,001 m = 0,002 m
 2. Mitu korda erineb teisendatav ühik algsest ühikust.
  • Ühiku kordsust näitab tema eesliide.
   • Näide 1: 1 GJ = 109J (J – džaul, töö ja energia mõõtühik) ja 1 MJ = 106J. Kui on vaja teisendada 2 gigadžauli megadžaulideks, siis ühik muutub väiksemaks ja arv suuremaks (vt eelmine reegel) ja eesliidete kordsuse omavaheline suhe on: 109:106=103 ehk arv suureneb 103=1000 korda. 2 GJ = 2000 MJ
   • Näide 2: Kui on vaja teisendada 2 mikromeetrit (µm) sentimeetriteks. 1 µm = 10-6m ja 1 cm = 10-2m. Ühik muutub siin suuremaks, järelikult arv peab muutuma väiksemaks. Eesliidete kordsuse omavaheline suhe on: 10-6:10-2=10-6-(-2)=10-4=0,0001. 2 µm = 2 x 0,0001 cm = 0,0002 cm
  Advertisements
  %d bloggers like this: