Aeg

Ajaühikute teisendamine.
SI-ühikute süsteemis on aja põhiühikuks sekund (s)
Ajaühikute puhul ei ole alati kehtiv kümnendsüsteem (et erinevad ühikud erinevad üksteisest 10n korda).Seosed ajaühikute vahel:
Minut – 1 min = 60 s
Tund – 1 h = 60 min = 3600 s
Ööpäev – 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
Aasta – 1 a = 365 d = 8760 h = 525600 min = 31536000 s

Allapoole 1 sekundit kehtib jälle kümnendsüsteem
1 ms (millisekund) = 0,001 s (10-3)
1 µs (mikrosekund) = 0,000001 s (10-6)
1 ns (nanosekund) = 0,000000001 s (10-9)

Ajaühikute teisendamine:

Näide:

 • Teisenda 2 minutit sekunditeks. 1 min = 60 s. Järelikult 2 min = 2 x 60 s = 120 s
 • Teisenda sekunditeks 2 minutit ja 20 sekundit. 2 min = 120 s
2 min 20 s = 120 s + 20 s = 140 s
 • Teisenda minutiteks 300 sekundit. 1 min = 60 s. 300 s = 300 : 60 min = 5 min
 • Teisenda minutiteks 400 sekundit. Kõigepealt jagame 400 60-ga, saadud täisosa 6 moodustab minutid. Nüüd vaatame, mitu sekundit on jääk ehk 400 – (6 x 60) = 40 s. Vastus: 400 s = 6 min 40 s
 • Teisenda 2 h 20 min sekunditeks.
  • Teisendame tunnid sekunditeks. 1 h = 3600 s, järelikult 2 h = 2 x 3600 s = 7200 s
  • Teisendame minutid sekunditeks. 1 min = 60 s, järelikult 20 min = 20 x 60 s = 1200 s
  • Liidame mõlemad tulemused: 7200 s + 1200 s = 8400 s
 • Teisendame 10000 s tundideks minutiteks ja sekunditeks
  • Jagame 10000 s 3600-ga (saame tunnid). 10000 : 3600 = 2,77.. ehk 10000 s on 2 h. Järele jääb 10000 – (2 x 3600) = 2800 s
  • Jagame jäägi 2800 s 60-ga (saame minutid). 2800 : 60 = 46,66.. ehk 46 min. Järele jääb 2800 – (46 x 60) = 40 s
  • 10000 s = 2 h 46 min 40 s
Advertisements
%d bloggers like this: