Pikkus, pindala ja ruumala

Kui on tegemist pindala või ruumalaühikutega, siis peab arvestama, et teisendamisel tuleb eesliidete kordususe omavaheline suhe võtta samasse astmesse, mis on ühik (pindala puhul ruudus 2 ja ruumala puhul kuubis 3).

 • Pindalaühikute teisendamine
  • Näide 1: Teisenda 2 m2 ruutsentimeetriteks. 1 m = 100 cm, järelikult 1 m2= 1 m x 1 m = 100 cm x 100 cm = 100 x 100 cm2= 10000 cm2.
   • 2 m2= 2 x 10000 cm2= 20000 cm2 .
  • Näide 2: Teisenda 2 mm2 ruutsentimeetriteks. 1 mm = 1/10 cm = 0,1 cm. 1 mm2= 0,1 cm x 0,1 cm = 0,1 x 0,1 cm2 = 0,01 cm2 .
   • 2 mm2= 2 x 0,01 cm2= 0,02 cm2 .
 • Ruumalaühikute teisendamine
  • Näide 1: Teisenda 2 dm3 kuupsentimeetriteks. 1 dm = 10 cm, järelikult 1 dm3= 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm3.
   • 2 dm3= 2 x 1000 cm3= 2000 cm3 .
  • Näide 2: Teisenda 2 mm3 kuupdetsimeetriteks. 1 mm = 1/100 dm = 0,01 dm. 1 mm3= 0,01 dm x 0,01 dm x 0,01 dm = 0,000001 dm3 .
   • 2 mm3= 2 x 0,000001 dm3 = 0,000002 dm3 .

Harjutamiseks:

http://www.pohjakroon.ee/hotpotatoes/eesliited1.htm

Advertisements
%d bloggers like this: